Sifiliz tedavisi ile ortaya çıkan ateş, döküntü, hipotansiyon, baş ağrısı, miyalji

Gebelikte sifiliz enfeksiyonunun fetus üzerine etkileri:
– Preterm doğum
– Perinatal ölüm
– Düşük doğum ağırlığı
– IUGR
– Ölü doğum
– Hidrops
– Asit

Doğumdan sonra bebekte görülebilecek bulgular:
– Döküntü
– Keratit
– Hutchinson dişleri
– Semer burun
– İskelet sistemi anomalileri
– Nörülojik tutulum
– Sağırlık
– Hepatosplenomegali
– Trombositopeni
– Anemi
– Sarılık
– Myokardit

Sifiliz tedavisi ile ortaya çıkan ateş, döküntü, hipotansiyon, baş ağrısı, miyalji ablosuna Jarisch-Herxheimer reaksiyonu denir. Bu tablo uterin kontraksiyonlara neden olabilir ve preterm doğumu tetikleyebilir.

Gebelikte sfiliz tedavisinde öncelikle kullanılan antibiyotik penisilindir.

Leave a Reply